Beheer installaties

BORG vastgoedbeheer richt zich op het efficiënt en doelmatig beheer van technische gebouwinstallaties met als doel een beter presterende installatie en een optimalisatie van de technische en financiële middelen.

Snel een eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegrbuik van uw installaties/ Installies op afstand (laten) beheren en besturen? Wij kunnen uw geheel ontzorgen.
Door u transparant en een eerlijk inzicht te geven in de actuele status en prestaties van uw installaties helpt BORG vastgoedbeheer u bij het technisch contract management van uw installaties en enegie systeemen.
U kunt inzicht krijgen door online uw meldingen met de daarbij behorende status te volgen, waarbij u parallel beschikt over het kostenplaatje.
Ideaal voor opdrachtgevers welke zich bezig willen houden met hun core business en de techniek in veilige handen willen overlaten.


Beheer activiteiten:

• Ontwikkelen en implementeren van onderhoudsstrategieën
• Inkopen van onderhoudspartijen
• Energie-inkoop (vergelijking met huidige aanbieder)
• Inventariseren
• Ontwikkelen en implementeren van NEN3140-procedures
• Ontwikkelen en implementeren van NEN2767/BOEI-procedures
• Ontwikkelen en implementeren van wet- en regelgeving
• Opstellen van meerjarenonderhoudsplannen
• Budgettering en kostenbewaking
• Energieregistratie en -beheersing
• Projectbegeleiding vanuit de meerjarenonderhoudsplannen
• Opleveren van projecten vanuit meerjarenonderhoudsplannen
• Opstellen overeenkomst/bestek/contract/werkomschrijving